Röd djungelhöna

Många påstår att våra tamhöns härstammar från den röda djungelhönan. Just den hönan lever i de täta skogarna runt om i Indien och i Indonesien. Honan och hanen är av väsentligt olika storlek och också när det gäller färg, karaktär, utseende och läten. Honan är mindre till storlek och har endast antydan till kammar medan tuppen har en tydlig röd kam på hjässan. Arten är ganska skygg och går gärna och gömmer sig i buskage och liknande där det är svårt att komma intill. De är annars ganska lika tamhönsen när det gäller levnadssätt.

Fågelvirus i världen

Flera fall av den allvarliga fågelinfluensan har påträffats runt om i Europa men inga fall har hittats i Sverige hitintills. H5N8, som är beteckningen på fågelinfluensan, är inte farlig för människor men har orsakat svåra skador på fågelbeståndet runt om i världen. Danmark skärper reglerna och stängerin hönor på grund av fågelvirus. Det är numera lag på att hålla fåglarna inomhus och inte endast en rekommendation som det var förut. Fågelviruset har upptäckts bland vilda måsar, änder och svanar. I Danmark kommer man ihåg den stora fågelinfluensan, H5NI, som drabbade landet år 2006 som kostade branschen 200 miljoner danska kronor och man vill inte att det ska hända igen.

Tips för att skaffa höns

Att ha egna höns är en idyll för många eftersom det betyder att du får tillgång till egna ägg. När du har ett sådant självhushåll vet du var dina ägg kommer ifrån. Tänk på att du måste få ett godkännande från kommunen om du bor i ett tättbebyggt område, om du planerar att skaffa höns. Sedan är det viktigt att välja vilken hönsras som blir bäst för dig. Vissa raser passar bäst för att producera ägg medan andra är mer för att användas för utställningar. En ras som är lämplig om du vill ha en äggproducerande höna är Lohman. Det är en liten höna som är brun och vit. Tuppen är dock vitfärgad.