Skötsel av höns

 

Att ha egna höns innebär mycket glädje och kärlek – samtidigt som de är väldigt produktiva. Tillsammans med alla dessa positiva fördelar följer givetvis även en del skyldigheter som ska skötas på bästa sätt.

Det finns bland annat regler som säger hur rengöringen av hönshuset ska gå till, hur eventuell ohyra ska bekämpas samt riktlinjer om hur hönshusets inredning bör utformas.

När det gäller inredning bör man främst säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för hönsen att vistas på, beroende på hur många höns man har. Lagen kräver egentligen inte speciellt stora utrymmen, men hönsen mår helt enkelt bäst av att kunna få ordentlig yta att röra sig på. Det ska också finnas ordentligt ljusinsläpp i hönshuset. Det ska vara rent och torrt, och man ska säkerställa att det finns god ventilation. Om man som hönsägare sköter dessa punkter minimerar man samtidigt risken för ohyra.

Hönsen ska alltid ha tillgång till sandbad, gärna ett stort sådant så att flera höns kan bada samtidigt. Hönsen mår bra av detta, och det förhindrar även risken för fjäderhackning. Vidare ska det finnas avskilda reden, där äggläggningen kan ske i lugn och ro. Ett par rejäla sittpinnar ska också finnas i huset.

chicken henchicken hen

Lagen säger att hönshuset ska rengöras grundligt minst en gång per år, gärna flera gånger – speciellt om hönsen får gå ute. Vid dessa grundligare rengöringar kan man använda sig av ett miljömärkt tvättlösningsmedel och hett vatten. Man börjar då med att skrubba hönshusets alla vinklar och vrår ordentligt med en grov borste. Därefter kan du använda dig av en duschblandare för att spola bort alla rester av rengöringsmedlet med hett vatten. Genom denna behandling blir man samtidigt av med eventuell ohyra som uppstått.

Att man ser till sina höns dagligen för att säkerställa hönsens och husets skick är en självklarhet. De ska ha nytt och fräscht vatten varje dag samt bli ordentligt utfodrade. Under den dagliga tillsynen bör man även se över temperaturen i hönshuset. Om det är för kallt så finns risken att de förfryser både kammar och slör.

Avlivning och slakt ska alltid gå till på ett korrekt sätt, och bedövning ska alltid ges innan avlivning. Om man känner sig osäker på något av dessa moment bör man ha en erfaren person närvarande de första gångerna, som kan träda in om något skulle gå fel.